Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Cover Want zij zal bloeien als een roos

Want zij zal bloeien als een roos
15 jaar Netwerk

Cover Hoe hoor jij het woord?

Jubileumbundel naar aanleiding van
25 jaar Netwerk

Jubileumbundel: Hoe hoor jij het Woord?

Omslag Hoe hoor jij het Woord?

Jubileumbundel Netwerk Mirre

Pauline Verheule en Ria Ettes (samenstelling)

Hoe hoor jij het Woord?
Is het mogelijk vanuit een lesbisch perspectief de Bijbel te lezen?
Hoe zit het met onze vragen en antwoorden met betrekking tot religie en spiritualiteit?
Wat is er voor ons als lesbische/ biseksuele gelovige vrouwen veranderd in de loop van de tijd?
Hoe staan wij in de christelijke traditie?

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan in 2015 van Netwerk Mirre kwam een groep vrouwen bijeen voor een inspiratiemiddag waarin deze vragen aan de orde kwamen. Er waren vrouwen met een verschillende religieuze en/of kerkelijke achtergrond en leeftijd aanwezig, vrouwen die actief zijn in christelijke LHBT-kringen, theologen, vrouwen actief voor diversiteit, en nog veel meer.  

Deze inspiratiemiddag leverde een rijke oogst aan theologisch gedachtegoed op, wat heeft geleid tot de bijdragen in deze bundel.

Koop het boek kopen, in print of als e-book.