De naam Mirre

Bij het woord "mirre" staat centraal dat het een geschenk is. Naast goud en wierook, kreeg de pasgeboren Jezus mirre als geschenk aangeboden door de Wijzen uit het Oosten. Mirre behoorde in die tijd tot de kostbaarste geschenken die in Arabiƫ te vinden waren.

mirreplant.jpg

Op drie manieren heeft het begrip "geschenk" betekenis. Wij zien Mirre onder andere als een ontmoetingsplaats voor gelovige lesbische en biseksuele vrouwen. Op die manier kunnen wij als gelovige les/bi-vrouwen een geschenk zijn aan elkaar. Het Netwerk zelf is een geschenk voor elke aangesloten individuele vrouw. Omdat wij als lesbische en biseksuele vrouwen in de samenleving altijd in de minderheid zijn, zullen we voortdurend alert moeten blijven. Vanuit deze positie kunnen wij de samenleving een spiegel voorhouden. In die zin zijn wij voor de samenleving een geschenk.

Voor ons is mirre verbonden met geloof doordat het een symbolisch geschenk was aan de pasgeboren Jezus. Mirre staat voor de status van Gezalfde (zoals goud stond voor Jezus aardse koningschap en wierook stond voor goddelijkheid).

Mirre is een helend kruid. Dat refereert aan het gevoel van thuiskomen dat veel vrouwen als belangrijk aspect van ons Netwerk ervaren. Mirre is echter ook een bitter kruid. Het bittere karakter verwijst naar de pijn die vrouwen in hun leven kunnen oplopen omdat ze lesbisch of biseksueel zijn. In spirituele zin opent mirre het zevende chakra. Het zevende chakra is de verbinding met het goddelijke.