Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Mijmeringen over het Woord (1)

Een levend, stromend netwerk

Op de zondagochtend van het Mirre-weekend in november 2016 bespraken we hoe we het Netwerk de komende jaren levend, stromend zouden kunnen houden. De meeste vrouwen gaven aan om ons te richten op onze huidige doelgroep de lesbisch gelovige vrouwen van 50+. De jongere generatie heeft (mogelijk) andere prioriteiten, een andere levensgeschiedenis en vooral andere manieren van (digitaal) communiceren.

We worden ouder en daarbij niet “gauwer” zoals een kloosterzuster mij eens zei. We hoeven en kunnen misschien niet meer zoveel. Je ziet het vooral bij de vraag om bestuursleden en voorgangers. Het is moeilijk nieuwe mensen te vinden voor deze functies. Toch kunnen ook wij niet zonder bestuur, want wij hebben elkaar nog steeds veel te vertellen en willen elkaar blijven inspireren en minstens 1x per jaar ontmoeten.
Ik kreeg het boek “Hoe hoor jij het woord?” weer onderhanden en de titel deed een appel op mij. Ik heb besloten om de artikelen in het boek opnieuw te gaan lezen en me af te vragen: Hoe denk ik over het onderwerp en welke vragen roept het artikel bij me op. Dit heb ik als “Mijmeringen” op papier gezet met de bedoeling om onszelf stof tot nadenken en stof tot gesprek te geven.
Bij de evaluatie werden o.a. zaken genoemd als ontmoeting, inspiratie, zingeving en verbondenheid. Ik hoop, dat ik op deze manier hieraan een steentje kan bijdragen.

Mijmeringen over het Woord

Naar aanleiding van ons 25 jarig bestaan, in 2015, is er een boekje uitgegeven “Hoe hoor jij het woord” (1) met heel verschillende bijdragen, maar die allemaal over onszelf gaan. Ik ben dit boekje weer gaan lezen, want ik dacht, als ik ergens kan vinden hoe wij het netwerk levend kunnen houden, dan kan ik dat vinden in dit boekje. Over het hoofdstuk “formele of geleefde werkelijkheid” gaat mijn eerste mijmering: Om God te kunnen ontmoeten heb ik een gemeenschap van mensen nodig! En wat wil ik dan: een “kerkelijke” gemeenschap of een gelovige gemeenschap. Een kerkelijke gemeenschap houdt vast aan de structuren, die de kerkelijke hiërarchie bepaalt. Voor mij is dit de katholieke kerk. Iedereen weet dat deze kerk negatief staat tegenover homoseksualiteit en ik kies dan ook voor een gelovige gemeenschap.

Maar, niet voor iedereen is de keus makkelijk, zo las ik in het artikel “Formele of geleefde werkelijkheid”. Als je je hele leven tot een kerkelijke gemeenschap behoort en daar je gelovig gemeenschapsleven hebt opgebouwd dan zal het je pijn doen wanneer je door deze gemeenschap buiten gesloten wordt vanwege het feit, dat je je liefde op vrouwen richt. Hoe kun je dan in je leven God te ontmoeten. Kun je dan kiezen tussen je kerkelijke gemeenschap of je liefde voor vrouwen? Waar is God in deze keuze?

“Wettelijke, formele gelijkheid wil niet zeggen, dat die gelijkheid ook in de geleefde werkelijkheid van vrouwen wordt ervaren” (2). Zeker als aan de orde is, dat de kerk je voor de keuze stelt: kerkelijke gemeenschap of liefde voor vrouwen. Je kunt blijven proberen of je deel uit mag maken van de gemeenschap, maar je kunt ook een andere keuze maken en ervoor zorgen dat je heel blijft: lesbisch en gelovig. Misschien leidt dit tot een keuze, die je zal verscheuren, maar die uiteindelijk getuigt van liefde, van eerlijkheid en oprechtheid. Een keuze, die je werkelijk een plaats geeft om te zijn wie je ten diepste bent; en zo God te ontmoeten.

Maar hoe doen wij dit; hoe maak je zo’n keuze? Alleen……… of in gesprek met anderen, gevoelsgenoten, geloofsgenoten? Laten wij liefdevol en respectvol met elkaar omgaan, maar ook met onszelf en soms zal blijken, dat het beter is om niet meer met elkaar om te gaan totdat men van beide kanten tot luisteren bereid is. Met luisteren bedoel ik dan: vanuit een houding op voet van gelijkwaardigheid een oprechte poging doen om de ander te begrijpen. Zet eigen oordelen en vooroordelen opzij en heb respect voor de ander. Zo kan je uiteindelijk tot een keus komen die voor jou goed is; die bij jou past.

Wat mij hielp in dit proces? In het boek: “En God zag dat het heel goed was” (3) staat de volgende vraag: “God heeft mij in mijn leven in mijn rugzak homoseksualiteit meegegeven. Bij het eind oordeel zal Hij mij vragen: “Wat heb je ermee gedaan?” (4) Wat is jouw antwoord op deze vraag?

 

Leny Halvemaan

 

Je kunt je reactie sturen naar Mijmeringen. Graag even aangeven of je reactie op de site gezet kan worden.

 

   1.”Hoe hoor jij het woord?” uitgave Netwerk Mirre 2015; Ezuberanza.

  1. Zie het artikel “Formele of geleefde werkelijkheid” in “Hoe hoor jij het woord?” pag.9.
  2. “En God zag, dat het heel goed was!” uitgave Europees Forum 2016; Ezuberanza.
  3. idem 3, pag. 211.

Hoe hoor jij het Woord?