Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

'Net-werken'

Bij verschillende bijeenkomsten is gesproken over hoe we met elkaar het netwerk Mirre beter tot zijn recht kunnen laten komen (zie ook het laatste artikel in deze categorie). Daarom wordt er een nieuwe rubriek, ‘Net-werken’, gestart. Leny Halvemaan levert een eerste bijdrage aan het netwerken door stukjes uit het boek Hoe hoor jij het woord te overdenken. Leny nodigt je uit om hierop te reageren. Graag even aangeven of je reactie op de site gezet kan worden of dat deze alleen voor Leny bestemd is. Reacties kun je sturen naar Mijmeringen.


Mijmeringen over het Woord (1)

Een levend, stromend netwerk

Op de zondagochtend van het Mirre-weekend in november 2016 bespraken we hoe we het Netwerk de komende jaren levend, stromend zouden kunnen houden. De meeste vrouwen gaven aan om ons te richten op onze huidige doelgroep de lesbisch gelovige vrouwen van 50+. De jongere generatie heeft (mogelijk) andere prioriteiten, een andere levensgeschiedenis en vooral andere manieren van (digitaal) communiceren.

Lees meer...

Hoe kunnen we ons netwerk levend houden?

Op de zondagochtend van het Mirre-weekend in november 2016 is besproken hoe we netwerk Mirre de komende jaren levend kunnen houden. Hierna staat de mening van de aanwezigen. 

Lees meer...

Hoe hoor jij het Woord?