Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Gebed van verbondenheid

Eeuwige God, onze levensbron, onze Moeder.
In Uw naam willen wij leven,
dan zal de aarde een hemels oord zijn,
waar ieder tot haar recht zal komen
en zich durft te laten zien.

Laten wij samen de aarde heel maken
met eten en drinken voor allen,
met warmte en liefde voor allen,
Zo kan ieder zich veilig voelen op deze aarde.

Laat ons delen in uw kracht, wijsheid en liefde,
opdat wij een zegen mogen zijn voor elkaar.

Amen