Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Zondagviering: slotgebed

God, Gij Enige,
Wij danken U dat we Uw woord hebben mogen aanhoren
in de woorden van mensen.
Wij danken u, dat we Uw gaven van brood en wijn
hebben mogen ontvangen.
Wij danken U,
dat we op deze plek elkaar nabij mochten zijn.

De cirkel van samenzijn breken wij straks open
en ieder gaat weer haar eigen weg.
Wat we hier mochten ontvangen
delen we weer met anderen
en de wereld zal er door veranderen.

Wij gaan weg van hier
en richten ons op de dagen die komen.
Wij vragen U:
help ons onze verbondenheid te bewaren,
ook als we elkaar niet meer zouden zien.
Help ons ons geloof te bewaren in Uw naam “Ik-zal-er-zijn”,
ook al kunnen we Uw aanwezigheid niet altijd voelen.
Help ons te blijven geloven in een toekomst,
die door U gezegend is,
ook als we moeilijke tijden doormaken.

Amen.