Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontmoetingsdag?

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Mirre is een netwerk dat ruimte biedt aan lesbische en biseksuele vrouwen die, ieder op eigen wijze, met geloven bezig zijn. Vrouwen die aangesloten zijn geven zelf mede vorm en inhoud aan wat er binnen het Netwerk gebeurt


Verslag Mirreweekend 2015

Het Mirre weekend 2015 vond plaats van 13 tot en met 15 november 2015 en stond in het teken van het 25-jarig jubileum van Netwerk Mirre, voorheen Netwerk Verkeerd Verbonden.

Het jubileum kreeg extra aandacht door het verschijnen van de bundel ‘Hoe hoor jij het Woord?’, samengesteld door Pauline Verheule en Ria Ettes. De bundel is een vervolg op de inspiratiemiddag die de coördinatiegroep in juni organiseerde. Deze inspiratiemiddag leverde een rijke oogst aan theologisch gedachtengoed op. De bijdragen hebben geleid tot deze bundel. Heleen de Boer kreeg als voorzitter van het LKP de eerste bundel overhandigd.

Een gevarieerd aanbod aan workshops, waarin het Woord centraal stond, maakte dat er voor ieder wat wils was. Er was aandacht voor creativiteit, maar ook voor verdieping. Uit de enthousiaste reacties van de ruin vijftig deelneemsters mogen we opmaken dat iedereen aan haar trekken kon komen. 

 

De vieringen op zaterdagavond en zondagmorgen, voorbereid door Leny Halvemaan en Ineke Lautenbach, nodigden uit tot bezinning, maar ook tot het vieren van ons leven in al haar facetten. 

De aanslagen in Parijs kregen aandacht in de viering en lieten ons weer stilstaan bij de betrekkelijkheid en onvoorspelbaarheid van ons bestaan.

 

Zaterdagavond gingen de voetjes weer van de vloer onder de bezielende leiding van DJ Leediedzjee. Zij werd in het zonnetje gezet, omdat ze voor de vijftiende keer de muziek voor de feestavond in het Mirreweekend verzorgde.

Bijzonder aan dit weekend was de aanwezigheid van verschillende generaties NVV- en Mirrevrouwen. Vrouwen van het eerste uur voelden zich weer thuis, evenals de jongere generatie vrouwen (of moet ik meiden zeggen?)

We kunnen terugkijken op een in alle opzichten geslaagd ontmoetingsweekend. 

Ria Ettes

Hoe hoor jij het Woord?