Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontmoetingsdag?

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Mirre is een netwerk dat ruimte biedt aan lesbische en biseksuele vrouwen die, ieder op eigen wijze, met geloven bezig zijn. Vrouwen die aangesloten zijn geven zelf mede vorm en inhoud aan wat er binnen het Netwerk gebeurt


Geloofsbelijdenis uit zondagviering

Alleke las tijdens de zondagviering een gedeelte van onderstaande tekst voor als vorm van een geloofsbelijdenis: 

"Het punt waar velen God tegenwoordig in de andere mens ervaren, is de liefde. Als ik een mens liefheb, voel me door haar betoverd. En als ik de tedere aanraking van de ander bewust waarneem en geniet, dan duikt vanzelf de vraag op: wie is degene die ik liefheb? Wijst het niet boven mij en de geliefde uit naar het eigenlijke geheim van de liefde, uiteindelijk naar het geheim van God? Als ik in de ogen van de geliefde kijk, wie zie ik dan, en wie neem ik dan waar? Is het deze concrete, mij bekende mens, of licht er in haar iets anders op dat ik niet meer kan vatten? Straalt mij daar dan niet God zelf tegemoet? In elke diepe liefde raak ik tenslotte Gods liefde aan. In elke intense ontmoeting met een mens ontmoet ik ook het goddelijke geheim, het goddelijke Jij. Maar zulke ontmoetingen kan ik niet afdwingen. Ze zijn een geschenk, altijd. Als twee mensen in hun liefde het geheim van God aanraken, dan is dat voor hen steeds genade, nooit eigen verdienste. Zij raken iets wat zij niet in de hand hebben. Vaak wordt de ervaring van hun liefde ook door de hen omgevende schepping bevestigd. Opeens horen ze het ruisen van het woud. Of een zonnestraal streelt hun gezicht. Of boven hun omarming verschijnt de regenboog. Dan staat voor hen de tijd stil. En ze weten dat ze dicht bij God zelf waren."

(Mia schreef de tekst in het voorbedenboekje, de oorspronkelijke bron is onbekend)

 

Hoe hoor jij het Woord?