Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Mirreweekend 2013

Thema: "Advent aan Zee"

Foto's Mirreweekend 2013

Natuurlijk zijn er ook weer foto's gemaakt op het afgelopen Mirreweekend. Je kunt twee fotoseries bekijken.

Lees meer...

Geloofsbelijdenis uit zondagviering

Alleke las tijdens de zondagviering een gedeelte van onderstaande tekst voor als vorm van een geloofsbelijdenis: 

"Het punt waar velen God tegenwoordig in de andere mens ervaren, is de liefde. Als ik een mens liefheb, voel me door haar betoverd. En als ik de tedere aanraking van de ander bewust waarneem en geniet, dan duikt vanzelf de vraag op: wie is degene die ik liefheb? Wijst het niet boven mij en de geliefde uit naar het eigenlijke geheim van de liefde, uiteindelijk naar het geheim van God? Als ik in de ogen van de geliefde kijk, wie zie ik dan, en wie neem ik dan waar? Is het deze concrete, mij bekende mens, of licht er in haar iets anders op dat ik niet meer kan vatten? Straalt mij daar dan niet God zelf tegemoet? In elke diepe liefde raak ik tenslotte Gods liefde aan. In elke intense ontmoeting met een mens ontmoet ik ook het goddelijke geheim, het goddelijke Jij. Maar zulke ontmoetingen kan ik niet afdwingen. Ze zijn een geschenk, altijd. Als twee mensen in hun liefde het geheim van God aanraken, dan is dat voor hen steeds genade, nooit eigen verdienste. Zij raken iets wat zij niet in de hand hebben. Vaak wordt de ervaring van hun liefde ook door de hen omgevende schepping bevestigd. Opeens horen ze het ruisen van het woud. Of een zonnestraal streelt hun gezicht. Of boven hun omarming verschijnt de regenboog. Dan staat voor hen de tijd stil. En ze weten dat ze dicht bij God zelf waren."

(Mia schreef de tekst in het voorbedenboekje, de oorspronkelijke bron is onbekend)

 

Europees Forum en Wereldraad van Kerken

Logo WCC 2013Heleen de Boer was, samen met enkele anderen, namens het Europees Forum van LHBT Christengroepen van 30 oktober tot 8 november 2013 aanwezig bij de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches, WCC) in Busan, Zuid-Korea. Ze nam deel als lid van de Voorbereidingscommissie WCC van het Europees Forum. In het voorbije Mirreweekend heeft Heleen daar kort maar indrukwekkend verslag van gedaan.

Lees meer...

Netwerk Mirre en STOP AIDS NOW!

Logo Stop Aids Now!

Op 1 december van ieder jaar wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor HIV/AIDS. Ook op 1 december 2013 is het weer Wereld Aids Dag. Op diezelfde datum organiseren we de oecumenische viering tijdens ons jaarlijkse Mirreweekend. Daarom hebben we ervoor gekozen om de opbrengst van de collecte tijdens die viering te doneren aan STOP AIDS NOW!, specifiek ten behoeve van het project "Steun voor seksuele minderheden in Zimbabwe". De collecte staat ook op de actiepagina van STOP AIDS NOW! (klik op "Alle acties)". Hierdoor kunnen ook externe  bezoek(st)ers deze actie sponsoren.

Lees meer...