Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Donaties

Netwerk Mirre draait op vrijwilligsters en giften!
Maak je donatie over naar:
NL70 INGB 0003 7527 57
t.n.v. Stichting Netwerk Mirre o.v.v donatie Netwerk Mirre

Gay Sing-in 2017, Domkerk Utrecht

Een korte impressie (met foto's van Irmgard Fuchs)

De christelijke ‘Gay Sing-in’ zingt vooral brave liederen, kopte Trouw op 21 juni 2017. Hoe zou dat zijn, een Gay Sing-in?

Daarvoor op 22 juni naar Utrecht getogen. Maar eerst naar het Catharijneconvent, naar Maria, symbool waarmee veel mensen zich wereldwijd laten troosten en inspireren. Op de website staat dat er een speciale Maria Wandelroute is in Utrecht. ‘Tijdens deze wandeling ontdekt u, dat Maria overal vertegenwoordigd is, heel zichtbaar en soms wat meer verstopt.’ Een mooie inleiding op de avond.

Om half 7 start het ‘adhoc-koor’. Onder de bezielende leiding van cantor Douwe Elderhuis oefenen we met twee mannen (waaronder een mooie tenor) - en twee vrouwenstemmen uit Bilthoven met veel plezier de liederen die zijn  uitgekozen. Daarna koffiedrinken, nader kennismaken en Mirre-vrouwen begroeten.


Conny van Lier (Citypastoraat Domkerk), inspirator en organisator van de samenkomst, heet ons welkom en geeft vervolgens het woord aan theoloog en dichter Sytze de Vries. Hij verbindt de liederen op melodieuze wijze en spreekt over ‘inclusief taalgebruik’; het spanningsveld tussen je als groep niet apart zetten maar wel op een positieve manier aandacht vragen om gezien en opgenomen te worden in de gemeenschap van mensen.
We zingen later ‘Ongestraft mag liefde bloeien’. De tekst is van Sytze de Vries en de melodie van William Rowlands (Zangen van Zoeken Zien 536).

Douwe vertelt iets over de achtergrond van de liederen en daarna vult de grote ruimte van de Domkerk zich met de prachtige orgelklanken, vertolkt door Domorganist Jan Hage, en onze stemmen. Even opgetild worden, er is ruimte genoeg voor iedereen! We zingen bemoedigende, opgewekte, strijdvaardige en tot nadenken stemmende liederen. 

Zeg nooit: ‘Onze wereld is gebroken

en de mens tot vrijheid niet in staat.’

Liedboek van de Kerken voor jou, p. XVIII- ‘Een land om van te dromen’            

Tekst: Mar van der Velden; Joods-Poolse melodie                                                                           

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Liedboek 789 – ‘Delf mijn gezicht op’
Tekst: Huub Oosterhuis; melodie Bernard Huijbers 

Van de toegift heb ik alleen mogen genieten in het adhoc-koor. Niet minder religieus dan de andere liederen. Kippenvel. 


Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

…Niet zonder ons.

Van Ramses Shaffy. 


De melodieën waren soms moeilijk maar ze werden voor mijn gevoel gezongen in een op dat moment gelijk gestemde gemeenschap. Dus volgend jaar weer, in Utrecht, Gay Sing-In?! 

van een Mirre-vrouw 

                                                                                                                

Gay Sing-In koor        

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Lees onze
verstuurde nieuwsbrieven
nog eens na

Hoe hoor jij het Woord?