Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Donaties

Netwerk Mirre draait op vrijwilligsters en giften!
Maak je donatie over naar:
NL70 INGB 0003 7527 57
t.n.v. Stichting Netwerk Mirre o.v.v donatie Netwerk Mirre

Verkiezing bijbelvers voor IDAHOT 2015

Zondag 17 mei 2015 staat weer in het teken van IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia). Al sinds 2007 kiest de Italiaanse organisatie Progetto Gianata, “Ecumenical Project on Faith and Homosexuality”jaarlijks een bijbelvers dat overal in Italië centraal staat in vieringen en wakes die ter gelegenheid van IDAHOT worden georganiseerd. Sinds enkele jaren worden ook de aangesloten lidgroepen van het Europees Forum voor christelijke LHBT-groepen betrokken bij de verkiezing van het bijbelvers voor dat jaar. Stichting Netwerk Mirre, aangesloten bij het Europees Forum. sluit zich dit jaar aan bij dit initiatief en geeft ook jou de gelegenheid je voorkeur voor het bijbelvers voor IDAHOT 2015 uit te spreken.

Als christenen kunnen en mogen we niet zwijgen wanneer miljoenen zusters en broedersover de hele wereld worden bedreigd, gemarteld of gedood en lijden omdat ze bestaan, liefhebben en de gevoelens die God hun heeft geschonken willen mogen voelen. 

Je kunt je stem tot zaterdag 28 februari aanstaande digitaal uitbrengen op de (Engelstalige) website http://tinyurl.com/ogb58ly

Op die website vind je alle voorgestelde verzen, elk vergezeld van een korte toelichting. Voor elke vers heb je vijf keuzemogelijkheden, variërend van "I like it most” (vind ik het best passen) tot  “I don’t like it” (vind ik niet geschikt). Je kunt maar eenmaal je stem uitbrengen, Daarom is het verplicht je keuze te bevestigen door het invullen van naam en e-mailadres. 

Het citaat dat de meeste stemmen krijgt wordt aanbevolen als centrale tekst in de vieringen die we als christelijke LHBT-organisaties op of rond IDAHOT over de hele wereld organiseren. Christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties van alle denominaties worden van harte uitgenodigd stil te staan bij IDAHOT. Dit is een oecumenisch initiatief.

Veel dank namens de initatiefnemers van Progetto Gionata! 

Overzicht van de verzen die tot nu toe werden gekozen

2014: Romeinen 15:7 – Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

2013: 1 Johannes 4:18– De liefde laat geen ruimte voor angst

2012: 1 Johannes 2:9 – Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis.

2011: Handelingen 10:28 – God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen.

2010: Romeinen 8:35 – Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

2009: Johannes 4:18 – De liefde laat geen ruimte voor angst

2008: Martin Luther King – I have a dream

2007: 2 Korinthe 5:17 – Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Lees onze
verstuurde nieuwsbrieven
nog eens na

Hoe hoor jij het Woord?