Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Donaties

Netwerk Mirre draait op vrijwilligsters en giften!
Maak je donatie over naar:
NL70 INGB 0003 7527 57
t.n.v. Stichting Netwerk Mirre o.v.v donatie Netwerk Mirre

Verkennend onderzoek naar omgaan met conflicten in LHBT-relaties in Nederland

De laatste jaren is er veel aandacht voor het omgaan met conflicten binnen heteroseksuele relaties.
In Nederland is er echter nauwelijks  inzicht hoe binnen de relaties van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) wordt omgegaan met conflicten. Dit inzicht is wel van belang, vooral om te kunnen bepalen of de beschikbare hulp bij het oplossen van conflicten binnen relaties, ook voldoet aan de behoefte of vraag van LHBT’ers.

Daarom hebben GGD Amsterdam, het Sociaal en Cultureel Planbureau en Rutgers WPF het initiatief genomen tot een verkennend, online onderzoek naar ‘conflicthantering binnen LHBT-relaties’.

Met het onderzoek zal niet alleen het inzicht in conflicthantering binnen LHBT-relaties vergroot kunnen worden, maar kan ook een bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de hulp. Het onderzoek staat open voor alle LHBT’ers die een relatie hebben of hebben gehad, en in Nederland wonen.

De online vragenlijst kan via deze link ingevuld worden.

Indien de link niet direct werkt kun je ook onderstaand adres kopiëren en in je browser plaatsen: https://www.ggdsurvey.nl/limesurvey/index.php?sid=59597&lang=nl

Over de resultaten van het onderzoek zal, na consultatie van professionals werkzaam op dit terrein, voor de zomer worden gerapporteerd.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Lees onze
verstuurde nieuwsbrieven
nog eens na

Hoe hoor jij het Woord?