Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Donaties

Netwerk Mirre draait op vrijwilligsters en giften!
Maak je donatie over naar:
NL70 INGB 0003 7527 57
t.n.v. Stichting Netwerk Mirre o.v.v donatie Netwerk Mirre

Samenwerkingsovereenkomst festivals en evenementen

Op zaterdag 13 oktober hebben de organisaties verenigd in LCC Plus Projecten een samenwerkingsovereenkomst getekend om gezamenlijk op te trekken in festivals en bepaalde activiteiten. Met deze stap hopen LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre nog beter te kunnen samenwerken met als doel het bereiken van het vergroten van de homo-emancipatie binnen het christelijke milieu.

De Samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend op de Besturendag van LCC Plus Projecten. Nienke en Marianne waren aanwezig namens Netwerk Mirre.

Op de Besturendag van LCC Plus Projecten werd naast deze samenwerkingsovereenkomst onder andere de voortgang van de diverse projecten besproken, en er werd in subgroepjes gebrainstormd over mogelijke nieuwe projecten. Ruard Ganzevoort was aanwezig om een toelichting te geven op een wetenschappelijk onderzoeksproject waaraan LCC Plus Projecten mogelijk een bijdrage kan leveren. Jaap Finke van de CDA-fractie Den Haag schoof aan om met ons te praten over het LHBT-empanciepatiebeleid van het CDA.

LCC Plus Projecten

LCC Plus Projecten is het samenwerkingsverband van de christelijke LHBT-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre. De organisaties voeren gezamenlijk diverse projecten uit om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Deze projecten worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, uitgevoerd door vrijwilligers uit de vijf organisaties, verwante groepen en alliantiepartners, en inhoudelijk en projectmatig aangestuurd door een projectmanager. Meer weten? Ga dan naar de website van LCC Plus Projecten.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Lees onze
verstuurde nieuwsbrieven
nog eens na

Hoe hoor jij het Woord?