Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Donaties

Netwerk Mirre draait op vrijwilligsters en giften!
Maak je donatie over naar:
NL70 INGB 0003 7527 57
t.n.v. Stichting Netwerk Mirre o.v.v donatie Netwerk Mirre

Mirre-vrouwen actief op Europees niveau

De jaarlijkse conferentie van het Europees Forum voor christelijke LHBT groepen (European Forum of LGBT Christian Groups) werd dit jaar gehouden in Zwitserland.

Ook op dat niveau wordt Netwerk Mirre steeds zichtbaarder..

Heleen de Boer volgt Diane Xuereb op als "Female Co-president": het bestuur van het Europees Forum heeft al jarenlang zowel een vrouwelijke als een mannelijke voorzitter, beide Co-presidents genaamd.
Louise Smits is gekozen als extra bestuurslid met als speciale taak het organiseren van de lobby-activiteiten richting de Raad van Europa
Ineke Lautenbach was tot nu toe in haar eentje verantwoordelijk voor het beheer van de website van het Europees Forum. Er is nu een Website-werkgroep die behalve Ineke bestaat uit Dennis Wiedemann (Duitsland: HuK, Homosexuelle und Kirche) en Marianne Welten.
Er is een nieuwe Statutenwerkgroep ingesteld die zich gaat buigen over de statuten van het Eruropees Forum. Deze bestaat uit Arie Borgdorff (bestuurslid LKP) en Marianne Welten. De Nederlandse samenstelling van deze werkgroep is belangrijk omdat de statuten van het Europees Forum in Nederland zijn gedeponeerd, en daarom aan de Nederlandse wet- en regelgeving moeten voldoen.
Tenslotte is Marianne Welten door het Forumbestuur aangewezen als Interntal auditor (zeg maar: kascontrole) voor het komende jaar.

Zo zie je dat Nederland én Netwerk Mirre zich ook Europees profileren!

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Lees onze
verstuurde nieuwsbrieven
nog eens na

Hoe hoor jij het Woord?