Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontmoetingsdag?

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Mirre is een netwerk dat ruimte biedt aan lesbische en biseksuele vrouwen die, ieder op eigen wijze, met geloven bezig zijn. Vrouwen die aangesloten zijn geven zelf mede vorm en inhoud aan wat er binnen het Netwerk gebeurt


Inspiratiemiddag in aanloop naar Jubileumweekend 2015

De bundel "Zo wordt het Woord verkeerd gehoord, opstellen van potten over theologie en kerk" verscheen 25 jaar geleden. De bundel werd geschreven door vrouwen van de Werkgroep Potten en Theologie, de ‘voormoeders’ van het huidige Netwerk Mirre. De vragen die een aantal lesbische theologen elkaar toen stelden, blijken nog zeer actueel. Wij willen weten of we de antwoorden op deze vragen opnieuw kunnen vinden.

Aanleiding

In het Mirreweekend 2014 hebben we een workshop gehouden rond het thema ‘Bijbel lezen vanuit lesbisch perspectief’. Daarbij gebruikten we het artikel van Nienke van Dijk uit deze bundel. De eerste reactie van verschillende vrouwen was: "Hadden jullie geen recentere tekst kunnen nemen”?” Tijdens de workshop bleek echter hoe actueel het artikel vandaag de dag nog is.

Verkenning: inspiratiemiddag

Als eerste verkenning organiseert het bestuur van ons netwerk een besloten inspiratiemiddag. We hebben gericht, op persoonlijke titel een aantal vrouwen uitgenodigd met uiteenlopende achtergronden en leeftijden. Vrouwen van ‘vroeger en van nu’, actief in christelijke LHBT-kringen, theologen, vrouwen actief voor diversiteit.

Gespreksonderwerpen op de inspiratiemiddag zijn onder andere:

  • De zichtbaarheid van lesbische en biseksuele ambtsdragers en gemeenteleden, en
  • In hoeverre lesbische-biseksuele christelijke vrouwen uit vrijzinniger kringen een rol kunnen en willen spelen bij de dialoog dan wel de zichtbaarheid in meer orthodoxe kerken. Dit laatste onderwerp is ingegeven door de uitkomsten van het SCP-onderzoek over de tolerantie ten opzichte van LHBT'ers in Nederland van eind 2014.

Nieuw theologisch gedachtengoed

De inspiratiemiddag kan bijdragen aan nieuwe contacten tussen verschillende christelijke geloofsgemeenschappen, en we verwachten een rijke oogst aan nieuw theologisch gedachtengoed vanuit vrouwelijk perspectief om op verder te bouwen. We hopen op voldoende middelen om met de uitkomsten van deze middag een bundel uit te geven. Die kan vervolgens een belangrijke inspiratiebron zijn bij ontmoetingen, workshops en gespreksgroepen in het roze religieuze / spirituele werkveld. 

De inspiratiemiddag  zal een goede start zijn om ook in het jubileumweekend 2015 en op andere plekken het gesprek te voeren hoe wij op dit moment het Woord horen.Via deze site en via Mirre Actief houden we je op de hoogte van de oogst van deze middag, de uitgave van de bundel en natuurlijk over het jubileumweekend in het najaar. 

Hoe hoor jij het Woord?