Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Donaties

Netwerk Mirre draait op vrijwilligsters en giften!
Maak je donatie over naar:
NL70 INGB 0003 7527 57
t.n.v. Stichting Netwerk Mirre o.v.v donatie Netwerk Mirre

Inschrijfvoorwaarden Mirre Ontmoetingsdag 2018

Belangrijk!

Deze voorwaarden zijn onderdeel van je inschrijving. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze voorwaarden.

De Mirre Ontmoetingsdag is een besloten bijeenkomst, alleen vrouwen die zich hebben ingeschreven en hebben betaald krijgen toegang.

Je kunt je voor deelname aan de Mirre Ontmoetingsdag inschrijven via het formulier op de website van Netwerk Mirre.

Je inschrijving ontvangen wij graag vóór zondag 20 oktober 2018 zodat wij de afspraken met De Rank helder en concreet kunnen nakomen.

Betaling

Je betaling dient in één keer en uiterlijk  22 oktober 2018 door ons ontvangen te zijn. Na ontvangst van je betaling treedt de annuleringsregeling in werking (onderaan deze pagina).

Rekeninggegevens:

NL70 INGB 0003 7527 57
ten name van Stichting Netwerk Mirre
en vermeldt: Mirre Ontmoetingsdag 2018 en je naam.

Kosten

De deelnamekosten van 25 euro zijn per persoon inclusief koffiie/thee gedurende de dag, de lunch en één drankje bij de borrel aan het eind van de dag.

Na de borrel gaan we chinees eten in De Rank. Hiervoor moet je je apart aanmelden en 15 euro betalen (dus 40 euro in totaal).

Andere consumpties (frisdrank, bier, wijn) zijn ter plekke verkrijgbaar tegen contante betaling van € 1,50 per consumptie.

Annuleringsregeling

Netwerk Mirre heeft het recht om de Mirre Ontmoetingsdag te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Bij annulering door Netwerk Mirre krijg je de betaalde deelnamekosten volledig
terug.

Als je zelf niet in staat bent om te komen kun je jouw plaats door een andere vrouw laten innemen. In dat geval laat je aan Netwerk Mirre weten wie er in jouw plaats komt.

Als je zelf je inschrijving annuleert en je niet laat vervangen door een andere vrouw geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Bij annulering vóór 21 oktober 2018 ontvang je het hele bedrag terug
  • Bij annulering op of na 21 oktober 2018 ontvang je geen geld terug.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Lees onze
verstuurde nieuwsbrieven
nog eens na

Hoe hoor jij het Woord?