Netwerk Mirre

Lesbische en biseksuele vrouwen - geloof en spiritualiteit

Donaties

Netwerk Mirre draait op vrijwilligsters en giften!
Maak je donatie over naar:
NL70 INGB 0003 7527 57
t.n.v. Stichting Netwerk Mirre o.v.v donatie Netwerk Mirre

Want zij zal bloeien als een roos...

Een uitgave ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Netwerk Verkeerd Verbonden / Netwerk Mirre in 2005. Netwrk Mirre is ontstaan uit het Netwerk Verkeerd Verbonden, een netwerk voor lesbische vrouwen die zich verbonden voelen door geloof en spiritualiteit. Het netwerk Verkeerd Verbonden voor gelovige, lesbische vrouwen werd opgericht in 1990 en vierde in oktober 2005 haar vijftienjarig bestaan. Deze vijftien jaar staan beschreven in het boekje "Want zij zal bloeien als een roos".


15 jaar netwerk van lesbische vrouwen en geloof beschreven

"De dorre vlakten der woestijnen
zal zich verblijden eindeloos;

de zandzee zal herschapen schijnen,
want bloeien zal zij als een roos.

Van heil'ge vreugde zal zij beven,
doortinteld van heerlijk leven,

dat nimmer meer verwelken zal."

Gezang 111 (NH bundel 1938)

 

Bestelinformatie

Het boekje is in eigen beheer uitgegeven. en is alleen te bestellen bij het secretariaat van Netwerk Mirre. We vragen je gelijktijdig € 2,50 over te maken op rekeningnummer NL70 INGB 0003 7527 57 t.n.v. Mirre te Zwolle onder vermelding van "Zij zal bloeien als een roos".

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de
Nieuwsbrief

Lees onze
verstuurde nieuwsbrieven
nog eens na

Hoe hoor jij het Woord?